Støt foreningen LBM i kampen for at bevare Østerild | reg nr: 4201 konto nr: 3411006468
 

Politiet: Vi kommer talstærkt igen

af
 Jakob Tylstrup
 oprettet d. 
21/07/2011
 | 
-->

Ifølge flere medier udtaler politiet nu, at de kommer talstærkt tilbage til Østerild Klitplantage for at fjerne de fredelige demonstranter (uden fløjlshandsker, tilføjer de) – flere steder bliver stormtropperne fra København også nævnt. Så genkender vi  retorikken og attituden fra baronerne i København. Ikke mere naturvejledning og hygge mellem Naturstyrelsens medarbejdere og de fredelige aktivister..

Hvis Miljøministeriet og Vindmølleindustrien skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at få opbakning i lokalområderne til at rejse de yderligere 80 testvindmøller på 250 meters højde med tilhørende målemaster i det danske landskab skal de nok vælge at træde yderst varsomt i denne situation.

Der ligger ét eneste krav fra de fredelige aktivister til miljøminister Karen Ellemann:

Vent med at starte anlægsarbejdet til EU Kommisionen har taget stilling.

Miljøministeren har i princippet loven på hendes side, men hun bør følge et sikkerhedsprincip, når sagen er så kontroversiel. Vestas og Siemens vil kun styrke deres image ved at følge aktivisternes opfordring. Kæden er hoppet af for ultralobbyisten Jan Hylleberg i brancheorganisationen Vindmølleindustrien, hvis der skal bruges stormtropper i Østerild for at få vindmøller op!

Skulle Miljøministeriet alligevel bestille stormtropper fra København til at realisere deres syge projekt, så husk at ta’ billeder af alle betjente – de har pligt til oplyse navn, rang og tjenestested samt at fremvise deres politiskilt. Noter alle oplysninger på dem til fremtidige klagesager.

 • Guest

  Hvor er billedet fra ? 

 • Preben Nystrup

  Tiden er inde til en moddemonstration:THYBOER FOR TESTCENTRET!

 • Michael

  Øøøh 400 ha skov og det skulle dække alt det CO2 som der bliver brugt på lave det testcenter?
  Hvis det skov de ville plante skulle batte noget i det her spil, vil der mindst skulle være 8 til 10 gange så meget skov som de fælder, alt andet vil være til grin.

  Jeg fatter så heller ikke at der kan komme fejl i de VVM undersøgelser der er blevet lavet?
  Hvorfor vil man ikke respekter at der er klaget og vente til de er færdig behandlet?

 • Christian_hansen

  @188150c10733ef0c03b01347404684e8:disqus Brækjord er ikke natur, det er landbrugsjord der er lagt på "standby". Det var og er landbrugsjord. 

 • Marianne

  Hold da op, hvor er du uvidende. Uvidenhed er en trussel mod demokratiet.

 • Christian_hansen

  Det lader desværre til at dette er et forum for folk der ikke forholder sig til virkeligheden omkring os. Jeg har selv landbrug i en række andre EU lande  og kan konstatere at hver eneste gang vi strammer reglerne i DK, så bliver det endnu mere lukrativt at opdyrke totalt uberørt natur i østlandene. Så hver gang vi dyrker en tynde korn mindre i DK, ryger det DESVÆRRE en ha TOTALT uberørt natur et andet sted i verden!

  I virkeligheden burde vi at udnytte arealet i DK, så optimalt som overhovedet muligt, mod til gengæld at bevare ÆGTE natur andre steder i verden, hvor vi / mennesket endnu ikke har været med vores afbrændinger og opdyrkning af jorden.

  Tænk over den i der kalder jer GRØNNE!!!!!  

 • Henrik Svanholm

  Christian. Jeg må desværre meddele dig, at du overhovedet ikke har fattet en pind af denne konflikt. Det drejer sig ikke om hvilken natur, der måtet erstatte nogle grantræer. Det er kun en meget lille del grantræer, der fældes sammenlignet med den ødelæggelse, der sker på hedearealer og anden åben natur og § 3 - arealer. Problemet er, at Naturstyrelsen med miljøministeren i spidsen ikke har foretaget korrekte VVM-undersøgelser. Og ikke har foretaget korrekte vurderinger af testcenterets negative påvirkninger af nærliggende Natura-2000 områder. Disse mangler er blevet påtalt af juridiske specialister i europæisk miljøret og der verserer følgeligt en retssag herom. EU-Kommissionen er også gået ind i sagen, hvilket EU normalt ikke gør, hvis der ikke er noget om de rejste problemstillinger !

  Når du ikke har forstået sagens reelle problematik uagtet der er fremført mere end overbevisende dokumentation for testcenterets negative påvirkning af omgivelserne, er det kun manglende viden som du dermed udstiller. Derfor burde du nok holde inde med at udstille den yderligere.

 • Anders T T

  Det lyder som om i burde betale mere i skat end vi andre med jeres besynderlige holdninger til politiets arbejde...

  Endvidere kommer mange af jer sikkert fra Stenbroen, og der høre i til. Lad os sætte et hegn om jer også kan vi lade jeres Stenbro gro til i "natur". Chr. Hansen også er inde på.

  Det lader til at disse aktivister blot er ude på balder og føler som konger og baroner når politiet løfter rundt på dem.

  Til Chr. Hansen, er jeg enig med dig i at det er forståeligt set med naboernes briller på...

 • Julie

  Gider du ikke engang sætte dig ind i den komplicerede sag? *Eller ikan du ikke ?

 • Lene Flarup

  Hold da op. Sæt dig ind i den komplicerede sag, mand!

 • Preben Nystrup

  Ja Anders,det burde være aktivisterne og IKKE maskinerne,der var lukket inde bag et hegn.Det må ordensmagten sørge for ASAP!

 • Lisbeth Nielsen

  Kære Preben. Hvis du kaster med mudder = foreslår at fredelige aktivister der anbefaler Industrien og politikerne om at lytte til vestre landsret skal spærres inde, ja så har du mudder på fingrene og vil for al tid være en af dem der ikke ville gå i dialog. Jeg vil godt i dialog med dig. Vis mig dokumenterne der dokumenterer at de videnskalbelig undersøgelser er i orden for at der er foretaget en retmæssig VVM af Østerild og Hjardemål Klitplantager. Miljøministeriet skulle bruge 3 måneder på at fremskaffe dem, for at kunne sende dem til EU, da de bad om dem. Underligt ikk? Karen Elleman vil ikke udlevere dem hvorofor? Østerild er en SKANDALE, hun har dem ikke. og du vælger side med nogle der ikke kan dokumentere deres viden, og foreslår, at dem der kan dokumentere deres viden skal spærres inde, tankevækkende..Hvorofr vil du spærre fredelige aktivister inde? Har du noget at tabe?

 • Preben Nystrup

  Folketingets flertal har besluttet,at der skal sættes møller op og så bliver det sådan!
  I kan protestere alt det I vil,men arbejdet kan naturligvis ikke stoppes af den grund,sådan er det!
  Jeg vil spærre Jer inde,for at arbejdet kan udføres i fred og ro.
  Og til det sidste,ja jeg har noget at tabe,men det er vist ikke i dette forum jeg skal offentliggøre dette!

 • Lisbeth Nielsen

  Kære Preben. Den første lov viste sig at være ulovlig. Derfor vedtog folketinget en tillægslov. Nu er der altså anlagt sag vedrørende den første lovs lovlighed, og dertil skal retten komme med en kendelse. Du har ret i at der er et flertal på Chrisitansborg bag de vedtagne love. Og som du sikkert ved, er den dømmende magt højere i hierakiet end den lovgivende. Så hvis arbejdet udføres og loven derefter viser sig at være ulovlig, skal skaden genoprettes, og det er da en unødvændig omkostning at påføre skatteborgerne? Det synes også DF - R og Enhedslisten. Lederen i Jyllandsposten og Lederen i Berlingske Tidend, og Juraprofessor Peter Pagh. Østerild Skandalen er ved at påføre vindmølleindsutrien så meget Imagemæssigt tab, at den almene modstand mod vindkraftverker i Danamrk stiger. Se blot www.stilhed.eu et direkte udspring af Østerild Skandalen. Jeg er ked af at du kommer til at lide et tab, men det er næppe så stort som et evt. tab af Østerild og Hjardemål Klitplantager der tænkes omdannet til et indsutrielt anlæg hvoraf 14km2 bliver totalt ubeboelige, og hvor der skal fjernes 3 km2 fredsskov, kun til fordel for en industri der flytter arbejdspladser til Kina, hvor arbejdstilsynet ikke er lige nøje med hvilke dampe medarbejderne indånder når de producerer vinger. Trist at din holdning i et moderne samfund, er at spærre folk inde. Det er sikkert en mulighed, men ikke en god løsning på længere sigt, det ligner lidt Kinesiske tilstande. Hvor stort er dit tab egentlig?

 • Christian_hansen

  Enig Preben. Det lader til at man som "aktivist" kun ønsker at fråse med samfundets resurser i form at politi "timer"!!

  Lej en kanon på Guden åen og I aktivister vil få tilfredsstillet jeres "stenbros" understimulering, i stedt for at forstyrre os andre gæve jyder!

 • Helmer

  prøv at forstå at det er lokale folk i en stadig stigende grad viser deres mening om tilstanden i landet

 • Lisbeth Nielsen

  Kære Christian. Ved du at aktivisterne er fra stenbroen? Hvis de er, har de så ikke ret til at ferdes i statsskoven? Eller er det Vestas der ejer statsskoven? Hvis vi virkelig skal være førende på Havvindmøller placeret i skov, så sæt dog møllerne op i Dyrehaven nord for København. Det er der energien skal bruges, og det er tæt Karen Ellemanns 500kvm bolig i Klampenborg. Så kan hun selv nyde at de gamle uproduktive træer i Dyrehaven blive fjernet. og Vestas kan få et godt "showroom" ved tæt befolkede områder og kan en gang for alle bevise at støj og skyggegener ikke er noget problem. Skulle der komme til demonstrationer, så er jo også de københavnske Stormtropper tættere på. Eller også skal nok Vesselbo få det stoppet (ligesom i Gentofte), for ellers falder ejendomspriserne for meget i Whiskeybæltet.

 • Lisbeth Nielsen

  Aktivisterne i morgens var lokale beboere der stoppede maskinerne. Maskiner der vil forvandle natur til indsutrianlæg. Anders TT. Hvorfor ikke placere indsustrianlæg på landbrugsjord, og lade naturen bestå?

 • ReneFWJ

  Fordi Anders TT er et glimrende eksempel, på et menneske med et ødelagt værdi system, en tendens der gennemsyre de ærgelige kapitalister og deres elendige verden... Det eneste de overordnet set gør, er Jorden en lille del mere ubeboelig, for hver dag der går... uanset om de er passive støtter eller aktive kapitalister, er de skadelig for Jorden og kan bedst sammenlignes med bakterier, der ødelægger deres vært.
  Intelligent på nogen punkter, men fejler total, når det kommer til global bevidsthed.

 • Flemming

   Måske Christian har du ret, men hvornår? Der er ikke sket noget endnu for at genskabe natur da de fik lov at pløje alle brakjorde op (som lovet).

 • Christian_hansen

   I er tabt bag en vogn.... Vågn op, der bliver fældet godt 200ha triviel plantage og plantet godt 400 ha ny skov. Det er væsentligt bedre for "naturen", hvis man kan tale om en sådan i vort kulturlandskab.

  Det er dog forståeligt at naboer til stedet klager og protestere.  

 • Lene Flarup

  Der tale om et industrieot anlæg mellem 2 habitatsområder. I den største vildmark i DK. Det er også et stort principielt spm om at statens områder skal inddrages til industrianlæg. Se det lidt fra oven, please.

 • Lisbeth Nielsen

  . Det handler om at forandre natur til INDUSTRIANLÆ.Det handler ikke om 200 eller 400 hektar. Indsutrianlæget gør 2x7 km ubeboelig. Dette er et anliggende for alle borgere på kloden.

 • Henrik Svanholm

  Når man fælder gammel statsskov skulle man også forvente, at der så blev gennemført statslig skovrejsning. Det gør man ikke i samme omfang, hvilket er i sted med mere end 200 års forvaltning af fredskovsbestemmelserne. Man vil etablere privat skovrejsning over hele landet, - d.v.s. at man vil fjerne en sammenhængende gammel skov og så i stedet plante nye smålodder på Fyn og Sjælland eller Bornholm for den sags skyld. Det kan de sikkert have glæde af de pågældende steder, men det er væsentligt dårligere for naturen og dyrene i Hjardemål Kit og Østerild Klitplantage. Og så er det heller ikke den væsentligste negative problemstilling ved det omstridte vindmølletestcenter. Det er den udtalte mangel på demokratisk overskud i hele processen, der giver anledning til store bekymringer. 

 • Shanti

  How realistic is it that the 'stormtroopers' will stay up here every day to give protection the the forest workers??? yes maybe they can remove the activists for 1 day...but to be here every day... do they have the resources for that?

 • MrB_dk

  Do you even now all the details about this project. Because there is a lot of misinformation on this website

 • Lisbeth Nielsen

  Hvor er det trist i et af Anders Fogh Rasmussen defineret "videnssamfund" at industrien og politikerne ikke har bedre viden, en at de nu vil benytte vold til at fjerne nogle fredelige aktivister der opfordrer til at man blot venter 3 uger. Hvis det ender med, at EU og eller retssagen går kritikernes vej, ja så har de jo rent faktisk mere viden end de eksperter, embedsmænd og politikere, der påstår at de har vendt hver en sten i dette projekt. Anvendt viden er magt, ikke stormtropper. Tag dog og vis din viden Karen Ellemann, hvis de videnskbaelige undersøgelser der dokumenter at alt er undersøgt. Hvorfor kan du ikke fremvise dem?

 • Psk

  Hvilken retsag, der er ingen retsag berammet nogen steder, ved de danske domstole!! Der undersøges pt om der i det hele taget er grundlag for at rejse en sag! Det er virkelighed og ikke fantasi!

 • Henrik Svanholm

  Det nytter ikke Psk, at du forsøger at misinformere. Som én af de personer, der har anlagt retssag mod Miljøministeriet kan jeg kun konstatere, at du ikke fortæller sandheden. Sagen er anlagt ved retten i Holstebro, og blev den 17. dec. 2010 henvist til fortsat behandling ved Vestre Landsret, da retssagen er principiel. Sagen blev domsforhandlet i Vestre Landsret d. 14. juni og er nu optaget til afsigelse af deldom. Endvidere er EU-Kommissionen gået ind i en undersøgelses af Danmarks behandling af projektet, som ikke umiddelbart accepteres af EU.

  Derfor Psk - vær mere nøgtern i din håndtering af information, da det ikke har præget dit ovenstående indlæg ! 

 • MrB_dk

  Denne side er fuld af misinformation. Men det er åbenbart i orden, så længe det er imod projektet

blog comments powered by Disqus
Troels Lund Poulsen
"...jeg er dyrenes og miljøets minister. Det er deres parti, jeg tager, hvis der opstår dilemmaer mellem mennesker, vores aktiviteter og miljøet"

           Troels Lund Poulsen 1/5 2008